Interventioner til at reducere bæltefikseringer i retspsykiatrien

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

Introduktion: Dette forskningsprojekt adresserer den nationale målsætning om at reducere tvang, med et specifikt fokus på bæltefikseringer i retspsykiatrien. På trods af at der ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelser generelt er sket en reduktion i anvendelsen af bæltefikseringer og bæltefikseringer over 48 timer, vedbliver anvendelsen af tvang i psykiatrien en klinisk udfordring (Sundhedsstyrelsen 2022).

Formål: At udvikle, validere og evaluere et interventionskatalog indeholdende interventioner til at reducere bæltefikseringer i retspsykiatrien.

Design og metode: Med afsæt i de metodologiske anbefalinger for en empirisk videnskab beskrevet af Blumer (1986), indgår der fire studier til at opnå formålet med forskningsprojektet:
1. Tematisk analyse af 58 kvalitative interview med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle (Tingleff et al. 2019a, Tingleff et al. 2019b, Gildberg et al. 2021) for at undersøge deres opfattelser af hvad der skaber konfliktsituationer og hvad der kan reducere anvendelsen af bæltefikseringer.
2. Et systematisk review af forskningsbaserede interventioner til at reducere bæltefikseringer.
3. En spørgeskemaundersøgelse til sundhedsprofessionelle med formålet om at prioritere i blandt de identificerede interventioner.
4. Kvalitative interview med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle med formålet om at gennemføre en indholdsvalidering af interventionerne.

Implikationer for praksis: Projektet vil identificere de mest relevante interventioner til at reducere bæltefikseringer i retspsykiatrien. Disse interventionerne skal efterfølgende implementeres i klinisk praksis, hvorefter det forventes at interventionerne bidrager til en reduktion i anvendelsen af bæltefikseringer. Dermed har resultaterne potentiale til at bidrage til et mere sikkert miljø for både patienter og personale i retspsykiatrien.
Original languageDanish
Publication date2023
Publication statusPublished - 2023
EventCPS Konference 2023: “Den totale afskaffelse af tvang i Dansk Psykiatri!?” - Syddansk Universitet, Odense, Denmark
Duration: 27. Nov 202327. Nov 2023
https://www.netbuster.dk/cps-konference-2023/

Conference

ConferenceCPS Konference 2023
LocationSyddansk Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period27/11/202327/11/2023
Internet address

Cite this