Indsattes ret til sundhed: Etiske udfordringer i danske fængslers sundhedsbehandling

Mathilde Carøe Munkholm*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til sundhed på lige fod med personer i det omgivende samfund. Da der i kriminalforsorgens institutioner gælder retlige såvel som praktiske foranstaltninger i forhold til sikkerhed og strafforhold må fængslets sundhedsper- sonale foretage etiske overvejelser, som på flere måder adskiller sig fra sundhedspersonalets praksis i det øvrige sundhedsvæsen. Spørgsmålet er, hvordan vilkår forbundet med straf- fuldbyrdelse påvirker sundhedspersonalets etiske handlerum? Spørgsmålet besvares ved hjælp af kvalitative metoder i form af etnografisk feltarbejde bestående af observationer af konsultationer (N=37) i forskellige regimer inden for kriminalforsorgen og feltsamtaler med personale (N=19). Feltarbejdet er suppleret med dybdegående kvalitative interviews (N=4) med fængslets sundhedspersonale. Det empiriske grundlag vil illustrere sundheds- personalets etiske udfordringer i mødet med indsatte og andre personalegrupper. Analysen finder, at sundhedspersonalet i deres praksis må tage højde for fængselsregimets sikkerheds- og kontrolhensyn, når de gælder indsatte adgang til sundhedsydelser, egen sikkerhed ogordination af specifikke typer medicin.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
Volume19
Issue number36
Pages (from-to)59-74
ISSN1604-3405
DOIs
Publication statusPublished - 5. Jun 2022

Cite this