Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogas-produktion i et landdistriktsperspektiv

Henning P. Jørgensen

Research output: Book/reportReportResearchpeer-review

Abstract

Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogas-produktion i et landdistriktsperspektiv
Formålet med denne rapport er at beskrive en ”showcase” for bioøkonomi, i dette til-fælde biogasproduktion, hvor man har set en markant stigning i aktiviteten de senere år. Gennem en beregning af en konkret udvidelse af produktionen er det søgt at synliggøre ressourcestrømme, værdikæder samt indkomst- og beskæftigelsesmæssig effekter. End-videre gives en vurdering af lokal og ikke-lokal bosætningseffekt. Dette foretages gen-nem en input-output-beregning, som sporer aktivitetsvirkningen gennem de erhverv, der indgår i værdikæden for biogasproduktion. Sigtet er her at give en konkret vurdering af en mulig forøgelse af anvendelse af det forventede biomassegrundlag i 2020. Der er foretaget en beregning af effekten af en forøgelse svarende til 10 % af det samlede for-ventede biomassegrundlag i 2020.
Beregningen viser, at der ved en sådan aktivitetsforøgelse kan forventes en effekt på ca. 209 beskæftigede og en ekstraindkomst på ca. 95 millioner kr. Her er taget hensyn til løbende vedligeholdelse, men ikke til nyinvesteringer, som naturligvis også i en kortere periode kan give ekstra indkomst til landdistrikter i det omfang, at nyinvesteringsaktivi-teten forestås af lokale. I det omfang at der vedvarende gennemføres nyinvesteringer, f.eks. hvor man ønsker at optimere driften ved at indbygge nye forbedret procesudstyr, eller ønsker at udvide kapaciteten eller lagerkapaciteten, kan en del af denne aktivitet komme landdistrikterne til gode gennem beskæftigelse, indkomst og fornyelse af er-hvervsaktiviteten.
Original languageDanish
PublisherSyddansk Universitet. Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Commissioning bodyMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter
Publication statusPublished - 2015
SeriesCLF Report
Volume55/2015

Cite this