Indførelse af sprogteknologi hos Crisplant a/s: analyse af udgangssituationen

Annelise Grinsted, Anne Møller

Research output: Working paperResearch

Abstract

"Med indførelse af sprogteknologi på linie med andre former for teknologi kan den sproglige produktivitet øges samtidig med, at der opnås en kvalitetsfor­bedring. Naturligvis i det omfang værktøjerne an­vendes af velkvalificerede medarbej­dere.

Ovenstående vurdering betragtes imidlertid af mange som en påstand, idet der endnu ikke er indført sprogteknologi i virksomhederne på en struktureret måde, og dermed er der stadig usikkerhed om disse værktøjers effektivitet og nytteværdi".

Projektet skal bidrage til at af- eller bekræfte påstanden om, at der gennem indførelse af sprogteknologi kan opnås både en pro­duktivi­tets- og en kvalitetsforbedring. Dette betyder, at den forskning, der er foregået over de sidste 10 år, skal afprøves i praksis.

Original languageDanish
Place of PublicationKolding
PublisherHandelshøjskole Syd
Pages1-48
Number of pages48
ISBN (Print)87-89087-84-4
Publication statusPublished - 1997
Externally publishedYes

Cite this

Grinsted, A., & Møller, A. (1997). Indførelse af sprogteknologi hos Crisplant a/s: analyse af udgangssituationen. (pp. 1-48). Handelshøjskole Syd.