»Inddragelse af lægdommere i sagsforberedelsen i boligretten – og i småsager?«

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen omhandler spørgsmålet, hvornår lægdommerne skal inddrages under forberedelsen af boligretssager. I relation hertil inddrages spørgsmålet, hvorvidt retstilstanden er den samme i småsager, hvor der medvirker lægdommere under hovedforhandlingen.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Issue number4/2013
Pages (from-to)329-333
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 2013

Cite this