Implementering af telehealth i praksis – en relationel udfordring

Sally Wulff Jørgensen, Kim Lee (Member of author group), Esben Nedenskov Petersen (Member of author group), Søren Harnow Klausen (Member of author group), Birgitte Nørgaard

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceCommunication

Abstract

Baggrund: I sundhedsarbejdet har det længe været ønsket at implementere telehealth i forskellige behandlinger og interventioner. Covid-19 epidemien har derfor skubbet til en proces som allerede var i gang. Det ses f.eks. ved brug af videokonsultationer, anvendelse af sundhedsapps og virtuel genoptræning som har været stærkt stigende i de seneste år. Tidligere studier viser at implementeringen af telehealth kan øge oplevelse af empowerment og compliance i behandlingen.
Formål: Hvordan implementeres telehealth succesfuldt i praksis, så borgere og ergoterapeuter og andre sundhedsprofessionelle føler sig trygge i relationsskabelsen når det anvendes. Når medhørende går fra oplægget, vil de have ideer til hvordan de kan bidrage til succesfuld implementering af telehealth i deres egen praksis.
Anvendte metoder: Oplægget bygger på flere studier. Det ene studie bygger på etnografisk feltarbejde og fokusgruppe interviews med 12 sundhedsprofessionelle, samt interviews med 12 patienter/borgere som anvender telehealth.
Det andet studie bygger på resultater indsamlet i sammenhæng med kursus om teknologiforståelse i praksis og hvordan det implementeres, i den forbindelse blev der fortaget 40 interviews af sundhedspersonale.
Konklusion: Vores studier viser bl.a. at borgere oplever sig involveret i deres behandling når telehealth indgår og at samarbejdet som værende mindre konfliktfyldt. Yderlige argumenter vi for at succesfuld implementering i praksis afhænger af organisatorisk forankring, herunder support og tilbud om efteruddannelse og kursus i anvendelsen. Endvidere skal der fremgå en klar målsætning for formålet med implementeringen af teknologien.
Nøgleord: Telehealth, relationsarbejde, implementering.
Original languageDanish
Publication dateFeb 2022
Publication statusAccepted/In press - Feb 2022

Cite this