Idrætsforeningers arbejde med integration af flygtninge og indvandrere

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund deltager sjældnerei foreningsidræt end etniske danskere. Samtidig har kun 7 procent af foreningerne målrettede initiativer for integration. Det rejser spørgsmåletom, hvordan foreninger, der har succes med at rekruttere flygtninge ogindvandrere, arbejder med integration, samt hvilke potentialer og udfordringer de oplever inden for forskellige kapacitetsdimensioner. Vi søger atsvare på dette spørgsmål ud fra casestudier i seks danske idrætsforeninger. Analysen viser, at integrationsindsatser medfører et øget behov forsærligt menneskelig ressourcekapacitet og finansiel kapacitet. De primæreudfordringer relaterer sig til rekruttering og fastholdelse af frivillige samttil at skaffe økonomiske midler, som oftest ved at søge puljer eller fonde.Foreningerne er meget aktive ift. at opbygge relations- og netværkskapacitet. De rækker ud mod lokalsamfundet og afsøger samarbejder og netværk med særligt kommunale institutioner som skoler og daginstitutioner, primært med fokus på rekruttering. Samtidig oplever foreningerneen øget synlighed og anerkendelse i lokalsamfundet. Når det gælder planlægnings- og udviklingskapacitet, så arbejder foreningerne primært medintegration ved løbende at udvikle og afprøve initiativer og indsatser udenen langsigtet plan. Integrationsindsatserne har ført til enkelte ændringeri foreningernes infrastruktur- og proceskapacitet. Ud fra analysen diskuterer vi, hvordan man kan understøtte og udbrede integrationsindsatser iidrætsforeninger.
Original languageDanish
Title of host publicationIdrættens og civilsamfundets knaster : Kritiske samfundsvidenskabelige analyser
EditorsEvald Bundgård Iversen, Bjarne Ibsen, Jørn Hansen
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitetsforlag
Publication date26. Jan 2024
Pages169-194
Chapter6
ISBN (Electronic)978-87-408-3548-9
Publication statusPublished - 26. Jan 2024

Cite this