Hvornår skal en sag udgå af småsagsprocessen i medfør af retsplejelovens § 402, stk. 1?

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Retsplejelovens § 402, stk. 1 indeholder hjemlen til, at en sag, der er omfattet af reglerne i retsplejelovens kapitel 39, kan udgå af småsagsprocessen og henvises til den almindelige civilretlige proces, såfremt en eller flere betingelser er til stede. Landsretspraksis har været tilbageholdende med at tillade henvisning efter bestemmelsen. En række af landsretsafgørelser har efterhånden optrukket nogle retningslinjer for, hvad eller hvor meget der skal til, for at en henvisning kan ske. I artiklen belyses denne retspraksis med henblik på at fastslå retsstillingen.
Original languageDanish
JournalFuldmægtigen
Volume2013
Number of pages4
ISSN1903-0185
Publication statusPublished - 13. Sept 2013

Cite this