Hvornår er et brev beviseligt kommet frem – og hvad er der i det?

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

En række frister og retsvirkninger af bestemmelser i lejelovgivningen er bundet op på, at en meddelelse – et påkrav, en opsigelse eller en varsling f.eks. – er kommet frem til lejeren. I nogle tilfælde bestrider lejeren at have modtaget den pågældende meddelelse, og det er herefter op til udlejeren at bevise, at meddelelsen er kommet (rettidigt) frem, således at den vil kunne tillægges de tilsigtede retsvirkninger. I det følgende omtales en række nyere domme, der illustrerer problemstillingen, herunder en højesteretsdom, der anviser hvilken bevisvurdering, der foretages af domstolene. Derefter beskrives en række modifikationer til udgangspunktet, som det ikke er let at anvise nogen brugbar løsning på.
Original languageDanish
JournalMagasinet Danske Udlejere
Issue number2
Pages (from-to)28-31
Number of pages4
Publication statusPublished - 10. Mar 2015

Cite this