Hvordan opleves relationen mellem borger og behandler når telehealth indgår

Sally Wulff Jørgensen, Kim Lee (Member of author group), Esben Nedenskov Petersen (Member of author group), Søren Harnow Klausen (Member of author group), Birgitte Nørgaard

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceCommunication

Abstract

Baggrund: Telehealth bliver i stigende grad anvendt i det danske sundhedssystem. Effekten af anvendelsen er beskrevet i form af eksempelvis øget compliance, empowerment og coping i den psykiatriske behandling. Men det er uvist hvordan telehealth indvirker på det relationelle samarbejde mellem borgeren med en alvorlig psykiatrisk diagnose og behandler.
Formål: At undersøge hvordan mennesker med alvorlige psykiatriske diagnoser oplever relationen med deres behandler, når der indgår telehealth i samarbejdet.
Anvendte metoder: Designet bygger på en abduktiv metode, hvor voksne med alvorlige psykiatriske diagnoser, som anvender telehealth i samarbejdet med deres behandler, har deltaget i semi-strukturerede interview i 2021. Interviewene er gennemført i alt tre gange pr informant, hvor det teoretiske perspektiv løbende er blevet mere specifikt. Der er blevet gennemført en fænomenologisk analyse af data.
Konklusion: Foreløbige resultater viser at borgerne oplever relationen med deres behandler, som værende mindre konfliktfyldt og mere inddragende, når telehealth indgår. Fremtidige studier omkring hvordan borgere systematisk kan inddrages i behandlingen når telehealth indgår vil derfor være relevante.
Nøgleord: Telehealth, relations skabelse, psykiatri.
Original languageDanish
Publication dateFeb 2022
Publication statusPublished - Feb 2022
EventErgo22: Styrket forskning - styrket praksis - Nyborg Strand - Hotel og konferencecenter, Nyborg, Denmark
Duration: 1. Jun 20222. Jun 2022
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/deltag-i-fagkonferencen-ergo22-styrket-forskning-styrket-praksis

Conference

ConferenceErgo22: Styrket forskning - styrket praksis
LocationNyborg Strand - Hotel og konferencecenter
Country/TerritoryDenmark
CityNyborg
Period01/06/202202/06/2022
Internet address

Cite this