Abstract

Formålet med denne publikation er at fremlægge en række anbefalinger til, hvordan man kan fremme et Danmark med mere fysisk bevægelse.

Det er en central vision for Danmark i Bevægelse, at resultaterne omsættes til handling i form af politikker, strategier og aktiviteter i kommuner og organisationer.

Anbefalingerne er først og fremmest udledt af de mange resultater fra de forskellige undersøgelser i Danmark i Bevægelse. Anbefalingerne er imidlertid også inspireret af anden forskning, samt af erfaringer og ideer fra møder med kommuner og organisationer, hvor resultaterne fra Danmark i Bevægelse er fremlagt. Endelig har brugerfølgegruppen i Danmark i Bevægelse, som bestod af repræsentanter fra kommuner, organisationer og offentlige myndigheder, også bidraget til at nuancere og kvalificere anbefalingerne.

For hver anbefaling redegøres der for de resultater fra Danmark i Bevægelse, som anbefalingen bygger på. Rapporten omfatter 11 anbefalinger.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherCenter for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU
Number of pages36
ISBN (Print)978-87-94345-40-8
ISBN (Electronic)978-87-94345-41-5
Publication statusPublished - 16. Jan 2023
SeriesKort Fortalt

Cite this