HUSK! Turisme fra et landdistriktsperspektiv - bæredygtighed og indikatorer

Egon Bjørnshave Noe, Barbora Gulisova, Bo Villumsen, Annette Aagaard Thuesen

Research output: Book/reportReportResearch

435 Downloads (Pure)

Abstract

Turistindustrien har i de seneste årtier været set som en vigtig drivkraft i forhold til den økonomiske udvikling af landdistrikterne i takt med, at de mere traditionelle erhverv knyttet til land- og yderområderne mister økonomisk betydning. Det stigende fokus på klima og FN’s verdensmål fylder også stadig mere på turismeområdet. Men set i et landdistriktsperspektiv handler
bæredygtig turisme ikke kun om omsætning, klima og miljø, men nok så meget om, hvad turismen betyder i forhold til livsgrundlaget og livskvaliteten for de mennesker, der bor og lever i disse områder. I Center for Landdistriktsforskning er ”Det gode liv” det centrale omdrejningspunkt for vores forskning. Formålet med dette inspirationskatalog er således, med udgangspunkt i vores forskning og international litteratur, at stille skarpt på landdistriktsperspektivet i relation til udvikling af en bæredygtig turisme. At vi ”husker” de mennesker, der lever og bor der.
Original languageDanish
Place of PublicationEsbjerg
PublisherSyddansk Universitet, Center for Landdistriktsforskning
Volume79
Number of pages42
ISBN (Print)978-87-94233-53-8
Publication statusPublished - 13. Sept 2021
SeriesCLF Report series
Number79

Cite this