"Her på landet hjælper vi hinanden, men vi render ikke hinanden på dørene": Alderdom og stoisk stolthed i sønderjyske landområder

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel belyser, hvorledes ældre borgere bosiddende i sønderjyske landområder navigerer mellem et eksplicit ideal om autonomi eller om ikke at ligge andre til last og et lige så eksplicit ideal om at være der for og hjælpe hinanden i lokalområdet. Blandt ældre respondenter i den undersøgelse, artiklen bygger på, var idealet om autonomi eller den stoiske stolthed ved at klare sig selv afspejlet både i lave forventninger til politiske løsninger på infra-strukturelle udfordringer og i den betydning, en lokal købmand tilskrives for en landsbys selvopretholdelse. Endelig understregede respondenterne igen og igen, at man ikke bør ligge hverken familiemedlemmer eller jævnaldrende venner til last. Samtidig fremhævede respondenterne nærmest enstemmigt fællesskabet og det, at man kendte hinanden, som den største fordel ved at bo i landområder/små landsbyer. Artiklen belyser, hvorledes det stærke ideal om autonomi kombineret med forskellige former for social deltagelse for de ældre respondenter udgjorde kilder til opretholdelse af stabile selvidentiteter i sene leveår, der ellers kan være præget af forskellige former for forandring.
Original languageDanish
JournalTidsskriftet Antropologi
Volume86
Issue number2
Pages (from-to)133-149
ISSN0906-3021
Publication statusPublished - Sept 2023

Cite this