. Helsevesen i de nordiske land: er likhetene større enn ulikhetene?

I.S. Kristiansen, K.M. Pedersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Original languageNorwegian
JournalTidsskr. Nor. Lægeforen.
Volume120
Pages (from-to)2023-29
Publication statusPublished - 2000

Cite this

Kristiansen, I. S., & Pedersen, K. M. (2000). . Helsevesen i de nordiske land: er likhetene større enn ulikhetene? Tidsskr. Nor. Lægeforen., 120, 2023-29.