Gymnasiematematikdidaktik: Udvikling af undervisning med fokus på at øge scientific literacy

Research output: Other contributionCommunication

37 Downloads (Pure)

Abstract

Dette speciale sætter fokus på, hvordan et matematikforløb designes under rammerne af et citizen scienceprojektmed fokus på at øge gymnasieelevers scientific literacy. Empirien bygger på punktobservationer,interviews og surveyresultater fra citizen science-projektet Et Sunderes Syddanmark - Gymnasiepanelet, hvorlidt over 200 gymnasieelever, fordelt på ni gymnasier i Region Syddanmark, har deltaget i 2022. Empirienindikerer, at eleverne har haft en signifikant progression af scientific literacy under deltagelsen, hvis dennebetragtes ud fra en opdeling af begrebet. Analysen beskriver et behov for et undervisningsdesign med en synligdidaktisk tilgang til scientific literacy for at øge elevens mulighed for en yderligere progression. Dertil anbefalesdidaktiske greb, der i højere grad inddrager eleverne aktivt i undervisningen. Med udgangspunkt i disseprincipper, domænespecifik teori og ved benyttelsen af designmetoderne Design Based Research og DesignThinking udvikles et matematikforløb som prototype i en udvidelse af Et Sundere Syddanmark -Gymnasiepanelet. Slutteligt giver specialet et forslag til, hvorledes matematikfaget kan bidrage til etdannelsesaspekt via et øget fokus på scientific literacy i gymnasieskolen.
Original languageDanish
Publication date2022
Number of pages179
Publication statusPublished - 2022

Bibliographical note

Master's thesis

Cite this