Funktionærloven, den faglige organisering og overenskomstdækningen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Denne artikel analyserer, hvilken indflydelse funktionærloven har haft på arbejdsmarkedets organisations- og aftalestruktur. Fra 1938, hvor lov blev vedtaget, og funktionærgruppen udgjorde en langt mindre gruppe end i dag, har samfundet og arbejdsmarkedet undergået meget store forandringer, og lovens betydning har ændret sig fra at beskytte et svagt organiseret mindretal til at omhandle rettighederne for et meget stort flertal af lønmodtagere. Har dette hæmmet eller fremmet den faglige organisering og overenskomsternes udbredelse?
Det konkluderes, at funktionærloven har haft stor betydning for organisations- og aftalemønstret på det danske arbejdsmarked. Funktionærloven gælder for en stadig større andel af samtlige lønmodtagere (i dag ca. to tredjedele), funktionærernes faglige organisering er steget meget betydeligt og funktionærernes andel af fagforeningsmedlemmer er også i nærheden af to tredjedele. Aftaledækningen med kollektiv overenskomst har også været kraftigt stigende.
Funktionærloven har således ikke udhulet overenskomsterne og fagbevægelsen, dvs. den danske aftalemodel. Tværtimod har den efter alt at dømme medvirket til at sikre, at den fremvoksende funktionærgruppe har fået organiserede og aftalebaserede arbejdsvilkår.

Original languageDanish
Title of host publicationFunktionærloven 80 år
EditorsAage Jacob Jensen, Lars Svenning Andersen
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Publication date2018
Edition1.
Pages561-578
Chapter29
ISBN (Print)9788757442311
Publication statusPublished - 2018

Cite this