Forskningskortlægning om læseindsatser overfor tosprogede elever

Dorthe Bleses, Anders Højen, Werner Vach, Julie Tegner Jensen, Thomas Lind Andersen, Karoline Bang Lindegaard Zoffmann, Mette Kjær Andersen

Research output: Other contributionResearch

Abstract

Forskningskortlægningens formål var at besvare to spørgsmål: 1. Forbedrer brug af tosprogedes modersmål i undervisningen deres læsekompe-tencer set i forhold til børn der kun får undervisning på andetsproget? 2. Hvilke former for pædagogisk-didaktiske indsatser styrker tosprogede elevers læseresultater? Forskningskortlægningen viste på spørgsmål 1 at der er en svag positiv effekt af modersmålsundervisning, men at effekten ikke findes i randomiserede kontrollerede studier eller i studier hvor børn følges over en længere årrække. Som svar på spørgsmål to fandtes stærke effekter af systematiske og eksplicitte didaktiske undervisningsmetoder, særlig metoder hvor børnene følges tæt og bliver udtaget til intensiv undervisning hvis de kommer bagefter.
Original languageDanish
Publication date2013
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherUndervisningsministeriet
Number of pages116
Publication statusPublished - 2013

Cite this