Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi: Erfaringer fra to udviklingsprojekter

Martin Sandberg Buch, Else Olesen

Research output: Monograph/anthology/thesis/reportReportResearch

Abstract

Denne publikation sammenfatter erfaringerne fra Dansk Sundhedsinstituts projekt: ”Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi”. I projektet har DSI understøttet og dokumenteret udviklingen af opgaver og samarbejdsrelationer for to kommunale forløbskoordinerende funktioner, der har til opgave at styrke den lokale indsats og samarbejdet omkring patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Via publikationen belyses, hvordan de to koordinatorfunktioner a) er organiseret, b) samarbejder med andre sundhedsfaglige aktører, og c) koordinerer indsatsen for den enkelte patient. Endvidere belyses en række muligheder og begrænsninger, for at koordinatorfunktioner kan indgå i – og bidrage til implementering af – regionale forløbsprogrammer for de store kronikerdiagnoser.
Original languageDanish
Place of PublicationDansk Sundhedsinstitut
Number of pages210
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this