Forensische psychiatrie

Frans Fluttert, W. J. Canton

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Abstract

Het komt regelmatig voor dat psychiatrisch patiënten in aanraking komen met justitie. Een klein deel van hen pleegt zware delicten en krijgt te maken met het grensgebied tussen psychiatrie en recht. Het Nederlands daderstrafrecht heeft niet alleen oog voor het slachtoffer, maar ook voor de verdachte. Iemand die tijdens het plegen van een delict ontoerekeningsvatbaar is, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daden, en mag volgens de wet niet worden gestraft. Wel mag hij ter behandeling gedwongen worden opgenomen. De forensische psychiatrie houdt zich zowel bezig met het beoordelen van de psychische toestand van verdachten als met de behandeling van daders in een TBS-instelling. De laatste decennia werkt een groeiend aantal, vooral sociaalpsychiatrisch, verpleegkundigen binnen de forensische psychiatrie. Bij de reclassering, of als sociotherapeut in een TBS-kliniek. Sociotherapeuten spelen een belangrijke rol in de behandeling van daders, gericht op het reduceren van recidiverisico. Hecht teamwork en professionele distantie zijn belangrijke vereisten voor deze werkomgeving.
Original languageGerman
Title of host publicationLeerboek psychiatrie voor verpleegkundigen
EditorsM. Clijsen, W. Garenfeld, M. van Piere, C. Klijs
PublisherBohn Stafleu van Loghum
Publication date2020
Pages343-357
Chapter20
ISBN (Print)978-90-368-2373-9
ISBN (Electronic)978-90-368-2374-6
Publication statusPublished - 2020
SeriesSpecialistische verpleegkunde

Cite this