Folkeskolelæreres formulering af professionsidentitet – mellem refleksion og tavs viden

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaperCommunication

Abstract

Artiklen vil gennem analyse af folkeskolelærernes erfaringer med implementeringen af ”Fælles Mål” (fælles nationale mål for undervisningen) belyse, hvordan lærere aktuelt befinder sig i et spændings- eller modsætningsfyldt felt. På den ene side oplever de en ny-professionalisering gennem f.eks. arbejdet med nye pædagogiske værktøjer, samarbejdsformer og ledelsesfunktioner, som bidrager til at udvikle lærerarbejdet hen imod moderne refleksivt, fleksibelt videnarbejde. På den anden side oplever de en de-professionalisering, hvor de fra centralt hold af pålægges nye krav, resultater og standarder. Et centralt begreb, som vil blive anvendt til at belyse disse modsætningsfyldte tendenser, er begrebet professionsidentitet, forstået som bestemte professionsudøveres samlede professionelle beredskab, som kan aktiveres i forhold til udførelse af de opgaver og udfordringer, den enkelte professionsudøver står overfor. Begrebet vil rent teoretisk blive forsøgt udviklet med afsæt i Wengers (2004) teorier om identitet og praksisfællesskaber.
Original languageDanish
Publication date2009
Number of pages17
Publication statusPublished - 2009
Event"Gränssättning inom och utanför professioner" - Malmö, Sweden
Duration: 17. Sept 200918. Sept 2009

Conference

Conference"Gränssättning inom och utanför professioner"
Country/TerritorySweden
CityMalmö
Period17/09/200918/09/2009

Cite this