Finder vi de sprogligt udsatte børn? En kortlægning og kritisk analyse af det nationale sprogscreeningsprogram i Danmark

Laila Kjærbæk, Hanne B. Søndergaard Knudsen, Kristine Jensen de López, Lars Holm

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

215 Downloads (Pure)

Abstract

Siden 2007 har Danmark haft et obligatorisk, nationalt sprogscreeningsprogram. Denne artikel indledes med et historisk blik på indførelsen af dette tiltag. Dernæst vurderer vi den intensiverede sprogevalueringspraksis på dagtilbudsområdet og i børnehaveklassen og undersøger om tiltaget har haft den ønskede effekt. Sidst men ikke mindst præsenterer vi en sammenligning med praksis i en række andre lande. De tre overordnede spørgsmål vi undersøger, er 1) om sprogscreeningsprogrammet sikrer opsporing af sprogligt udsatte børn, 2) om sprogscreeningsprogrammet sikrer opsporing af børn i risiko for at blive svage læsere, samt 3) om dansk lovgivning og praksis flugter med lovgivning og praksis i andre lande. Resultaterne af vores kortlægning viser ingen indikationer på at det nationale sprogscreeningsprogram har bidraget til opsporing af sprogligt udsatte børn i Danmark, ligesom det heller ikke er lykkedes os at finde nogen indikationer på at det har forbedret danske elevers læsefærdigheder. Danmark synes at være “the-odd-one-out” hvad angår obligatorisk sprogscreening af alle børn, herunder praksis for og indhold af sprogscreeningen. Sidst i artiklen diskuteres mulige årsager til den manglende effekt, og vi foreslår en forskningsbaseret og praksisinformeret model for opsporing af og indsats i forhold til sprogligt udsatte børn i Danmark.
Original languageDanish
JournalNydanske Sprogstudier (NyS)
Issue number63
Pages (from-to)136-181
ISSN0106-8040
DOIs
Publication statusPublished - 29. Jun 2023

Cite this