FAIS forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur

Johnny Dyreborg, Lars-Peter Andersen, Ole Carstensen, Bryan Cleal, Regine Grytnes, Sisse Grøn, Lotte Gubba, Pete Kines, Kim Mikkelsen, Kent Nielsen, Tina Nielsen, Kurt Rasmussen, Hitomi Shibuya, Søren Spangenberg

Research output: Monograph/anthology/thesis/reportReportCommunication

239 Downloads (Pure)

Abstract

Færre ulykker når ledelsen taler sikkerhed med medarbejderne

Bedre sikkerhed og færre ulykker. Sådan vil hverdagen være på byggepladser, i industri og i godstransportbranchen,hvis ledelsen taler direkte med medarbejderne om sikkerheden i det daglige. Det er hovedkonklusionen af forskningsprojektet FAIS udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdsmedicinsk Klinik Herning.

Fra reaktiv til proaktiv forebyggelse af ulykker

Traditionelt har forebyggelse af arbejdsulykker fokuseret på at analysere ulykker, der har fundet sted. Det har virksomheder typisk gjort ved fx at undersøge de umiddelbare årsager til en ulykke, hvilket kaldes reaktiv ulykkesforebyggelse. De senere års internationale studier tyder dog på, at en proaktiv tilgang med fokus på arbejdssikkerheden giver langt større effekt. En proaktiv tilgang betyder, at der forbygges ved at sætte ind, før ulykken sker. I FAIS-projektet er dette blandt andet opnået ved, at ledelsen har fået løbende feedback om kommunikation og sikkerhedsforhold på arbejdspladsen med det formål at fastholde fokus og prioritering af vedtagen politik og praksis omkring sikkerheden.

Mellemlederen har en vigtig rolle for sikkerheden

I praksis er der ofte forskel på en virksomheds overordnede sikkerhedspolitik og den faktiske prioritering af sikkerhed i arbejdet. Det skyldes blandt andet, at den daglige samtale mellem ledere og medarbejdere på fx en byggeplads sjældent drejer sig om sikkerhed. I praksis får sikkerhed en lav prioritet, selv om sikkerhed har høj prioritet i virksomhedens politik. Mellemledere spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at få sat sikkerhed på dagsordenen i det daglige arbejde og få omsat ord til handling.

Original languageDanish
Place of Publicationdet nationale forskningscenter for arbejdsmiljø & Arbejdsmedicinsk klinik Herning
Number of pages53
ISBN (Electronic)978-87-7904-196-7
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this

Dyreborg, J., Andersen, L-P., Carstensen, O., Cleal, B., Grytnes, R., Grøn, S., Gubba, L., Kines, P., Mikkelsen, K., Nielsen, K., Nielsen, T., Rasmussen, K., Shibuya, H., & Spangenberg, S. (2008). FAIS forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur.