Fagsproglig kommunikation: Handelshøjskole Syd, Jubilæumsskrift

Annelise Grinsted (Editor)

Research output: Book/reportMonographCommunication

Abstract

Handelshøjskole Syds erhvervssproglige forskningsopbygning har fra starten koncentreret sig om få områder, hvor højskolen har ment at kunne udvikle en faglig kompetence og ekspertise. "Fagsproglig kommunikation" er valgt som institutternes overordnede forskning­stema og herunder findes 4 forskningsprogrammer:

1.Fagsproglig kommunikation i erhvervsvirksomheder, hvor formålet er at analysere og dokumentere er­hvervsvirksomheders kommunikation fra produktudvik­ling til afsætning

2.Vidensteknik set fra et kommunikativt perspektiv, hvor formålet er at undersøge de teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til opbygning, anvendelse og vedligeholdelse af moduler eller komponenter, som kan indgå i en organisations samlede elektroniske informations- og kommunikationssystem

3.Databaser til faglig information, hvor formålet er at udvikle og vedligeholde det metodiske grundlag for fagsproglig leksikografi og for terminologiarbejde og at oprette og afprøve pro­totyper af databaser, der integrerer leksikografiske, terminologiske, thesaurusrelaterede og encyklopædiske informationer

4.Datamatstøttet oversættelse, hvor formålet er at tilvejebringe den nødvendige vidensbasis til opbygning og tilpasning af moduler til tilgængelige maskinoversættelsessystemer med særligt henblik på danske grammatikmoduler og ord­bøger til brug ved maskinoversættelse.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSamfundslitteratur
Volume3
Number of pages174
ISBN (Print)87-593-0503-7
Publication statusPublished - 1994
Externally publishedYes

Cite this