Faglighed i gymnasiet - dansk: Delrapport 4

Peter Hobel, Ane Qvortrup, Anders Kruse Ljungdalh, Ole Togeby, Katrine Haaning

  Research output: Book/reportReportResearch

  Abstract

  Syddansk Universitet har i samarbejde med Teknologisk
  Institut, JYSK ANALYSE A/S og fire ekspertgrupper nedsat
  af Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en
  undersøgelse af den faglige udvikling indenfor fagene dansk,
  engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i
  perioden 1968-2018.
  Denne rapport præsenterer undersøgelsen af den faglige
  udvikling i dansk.
  Gennem systematiske analyser af undervisningsbeskrivelser,
  eksamenssæt og eksamensbesvarelser fra perioden samt
  spørgeskemaundersøgelser med lærere og undervisere
  i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på
  videregående uddannelser anlægger rapporten et bredt
  perspektiv på faglighed, som kan understøtte refleksioner
  over faget og over faglighed.
  Der er udgivet seks delrapporter:
  Faglighed i gymnasiet: Projektets rammer og design
  Faglighed i gymnasiet: Matematik
  Faglighed i gymnasiet: Fysik
  Faglighed i gymnasiet: Dansk
  Faglighed i gymnasiet: Engelsk
  Udviklingen af fagligheden i gymnasiet: Tværgående
  opsamling og resultater
  Original languageDanish
  PublisherSyddansk Universitet. Institut for Kulturvidenskaber
  Number of pages165
  Publication statusPublished - 10. Jan 2020
  SeriesGymnasiepædagogik
  NumberSærnummer
  ISSN1399-6096

  Cite this