Faglighed i gymnasiet - dansk: Delrapport 4

Peter Hobel, Ane Qvortrup, Anders Kruse Ljungdalh, Ole Togeby, Katrine Haaning

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Abstract

Syddansk Universitet har i samarbejde med Teknologisk
Institut, JYSK ANALYSE A/S og fire ekspertgrupper nedsat
af Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en
undersøgelse af den faglige udvikling indenfor fagene dansk,
engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i
perioden 1968-2018.
Denne rapport præsenterer undersøgelsen af den faglige
udvikling i dansk.
Gennem systematiske analyser af undervisningsbeskrivelser,
eksamenssæt og eksamensbesvarelser fra perioden samt
spørgeskemaundersøgelser med lærere og undervisere
i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på
videregående uddannelser anlægger rapporten et bredt
perspektiv på faglighed, som kan understøtte refleksioner
over faget og over faglighed.
Der er udgivet seks delrapporter:
Faglighed i gymnasiet: Projektets rammer og design
Faglighed i gymnasiet: Matematik
Faglighed i gymnasiet: Fysik
Faglighed i gymnasiet: Dansk
Faglighed i gymnasiet: Engelsk
Udviklingen af fagligheden i gymnasiet: Tværgående
opsamling og resultater
Original languageDanish
PublisherSkriftserien Gymnasiepædagogik
Number of pages165
Publication statusPublished - 10. Jan 2020

Cite this

Hobel, P., Qvortrup, A., Ljungdalh, A. K., Togeby, O., & Haaning, K. (2020). Faglighed i gymnasiet - dansk: Delrapport 4. Skriftserien Gymnasiepædagogik.