Fagdidaktik i praksis situationer: Learning to notice i læreruddannelsens matematik undervisning

Dorte Moeskær Larsen, Mette Dreier Hjelmborg, Lene Junge, John Kehlet Schou, Louis Køhrsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

På læreruddannelsen beskrives ofte en problematik om det at koble teoretisk indhold meden mere praktisk side af lærergerningen. I denne artikel sættes der fokus på hvordan denne koblingkan styrkes i matematikundervisningen på læreruddannelsen ved at anvende videoklip fra grundskolensammen med en struktureret observationsmodel (Learning to notice). I et udviklingsprojekt pålæreruddannelsen er der blevet designet og udviklet to forskellige undervisningsforløb som er blevetafprøvet på to hold. Disse afprøvninger er blevet videooptaget, transskriberet og analyseret. Der erudvalgt tre cases som viser hvordan lærerstuderende arbejder med at beskrive, forklare og forudsigematematikundervisningens praksis i folkeskolen.
Original languageEnglish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Volume22
Issue number3
Pages (from-to)18-34
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 1. Sept 2022
Externally publishedYes

Keywords

  • didaktik
  • Matematik undervisning
  • læreruddannelsen

Cite this