Følgeforskningsprogram ift videncenter for realkompetencevurdering

Niels Henrik Helms

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Abstract

Realkompetence udgør et forskningsmæssigt interessant område, fordi det fokuserer en række af de samfundsmæssige diskurser, som er på spil. Realkompetence sætter således fokus på den læring, som finder sted i andre sammenhænge end undervisning, hvordan den skal forstås, hvordan den værd – og værdisættes. Realkompetence sætter videre fokus på den voksne som lærende, hvordan livslang og livsvid læring kan udfoldes og udfordres i forskellige sammenhænge. Det er også et område, hvor der vil være særligt fokus på metodeudvikling, hvor samspillet mellem kompetence, læring og forskellige metoder både kan afprøves, begrebsliggøres og sammenholdes. Endelig er det et felt, hvor systemudvikling internt i uddannelsesverdenen bringes i spil med både udviklingen i håndteringen af de menneskelige ressourcer i den enkelte organisation og i forhold til arbejdsmarkedet generelt.
Original languageDanish
Publication date2008
Number of pages4
Finished31/12/2008
Publication statusPublished - 2008

Cite this