Prisonisering og fængselskultur

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

Abstract

Artiklen omhandler en analyse af fængselskultur i et lukket fængsel i Danmark anno 2007-2009, indsattes socialiseringsproces til denne kultur og forskellige aspekter af frihedsberøvelsen. Resultaterne er baseret på deltagerobservation i et lukket fængsel igennem 13 måneder samt kvalitative interview med 68 indsatte. Der er yderligere gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1647 indsatte fra 12 forskellige fængsler, hvor fokus er virkninger af fængselsstraf og herunder socialiseringsprocessen. Undersøgelsen viser, at indsatte i høj grad socialiseres til en kultur funderet i ’os-dem’ samt, at der er meget begrænset samtalekontakt ind- og ansatte imellem. En logistisk regressionsanalyse viser endvidere, at køn, alder, antal tidligere afsoninger og kriminalitetens art har signifikant betydning for prisoniseringsniveauet. Et væsentligt resultat af den logistiske regressionsanalyse er endvidere, at selve indsættelsen har betydning for prisoniseringsniveauet. Det betyder dermed, at indsættelsen i sig selv initierer en prisoniseringsproces. Der finder imidlertid ikke nogen automatisk afprisonisering sted forud for den indsattes løsladelse.
Original languageDanish
Title of host publicationNSFK´s 53. Research seminar Report
Number of pages10
Volume53
PublisherNordisk Samarbejdsråd for Kriminologi
Publication date2011
Pages133-142
ISBN (Electronic)978-82-7688-024-3
Publication statusPublished - 2011

Cite this

Kjær Minke, L. (2011). Prisonisering og fængselskultur. In NSFK´s 53. Research seminar Report (Vol. 53, pp. 133-142). Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.