Fælles beslutningstagning for patienter med recidiv af højgradsgliom – hvordan gør vi og er det overhovedet relevant?

Helle Sørensen Von Essen*, Karin Piil, Karina Dahl Steffensen, Frantz Rom Poulsen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterCommunication

Abstract

INTRODUKTION: Højgradsgliomer (HGG) er aggressive og infiltrerende hjernetumorer. Trods optimal kirurgisk og onkologisk behandling vil størstedelen af patienterne opleve recidiv. Der er begrænset viden om patienters og pårørendes oplevelse af denne situation og hvordan og i hvilket omfang de ønsker at blive inddraget i beslutningen om den videre behandling og pleje. FORMÅL: At undersøge patienter og pårørendes perspektiver på beslutningsprocessen. Herudover at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, der kan styrke patientinddragelse i beslutningstagningen. MATERIALER OG METODER: PhD-projektet består af tre delstudier: I: Systematisk review. Afdække eksisterende viden om beslutningstagning for patienter med HGG; II: Kvalitativt studie. Belyse patienter og pårørendes oplevelser og perspektiver på beslutningsprocessen omkring behandling og pleje ved recidiv af HGG. Belyse relevante klinikeres perspektiv på beslutningstagning og patientinddragelse for patienter med recidiv af HGG; III: Udvikling af beslutningsstøtteværktøj. RESULTATER: Projektet forløber fra 2019-2022. Via semistrukturerede interviews med patienter, pårørende og klinikere genereres data om de forskellige perspektiver på beslutningsprocessen. Der indsamles demografiske data på alle deltagere samt journaldata omhandlende sygdoms- og behandlingsforløb på deltagende patienter. Ovennævnte vil, sammen med evidensbaseret viden om de tilgængelige muligheder for behandling og pleje, indgå i udviklingen af et beslutningsstøtteværktøj målrettet den specifikke situation. KONKLUSION:
Projektet vil bidrage til øget viden om patienter og pårørendes perspektiver på beslutningstagning ved recidiv af HGG. Fælles beslutningstagning og anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer forventes at kunne støtte patienter til at afklare egne præferencer for den videre behandling og pleje samt styrke inddragelsen af patienter og pårørende i beslutningstagningen.


Original languageDanish
Publication date29. Aug 2019
Publication statusPublished - 29. Aug 2019
EventDanish Cancer Research Days: Danske Kræftforskningsdage - Odense , Denmark
Duration: 29. Aug 201930. Aug 2019
Conference number: 2

Conference

ConferenceDanish Cancer Research Days
Number2
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period29/08/201930/08/2019

Cite this