Etiske refleksioner over krav i onlineundervisningen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Under corona-pandemien blev størstedelen af undervisningen i Danmark i perioder omlagt til onlineundervisning. Mange skoler og lærere forsøgte at afvikle undervisningen på en måde som tilnærmede traditionel, fysisk undervisning og valgte videoplatforme (såsom Zoom, Teams og Google Meet) til fx virtuelle klasserumssamtaler. Undervisningsministeriet og brancheforeninger formulerede anbefalinger til hvilke krav man kunne stille til eleverne i forbindelse med onlineundervisningen, men der var ikke en generel diskussion af principielle, etiske spørgsmål om forventninger til elevernes deltagelse. Var det fx rimeligt at kræve at eleverne ikke måtte sidde i nattøj, spise eller slukke deres kamera? Og hvordan kunne disse krav forvaltes på en etisk forsvarlig måde? Med udgangspunkt i elevsurveys ifm. et onlineforløb for 6 skoleklasser, diskuterer vi i denne artikel nogle af de etiske spørgsmål som onlineundervisningen gav anledning til. Artiklen konkluderer blandt andet at det er nødvendigt i højere grad at indtænke elevperspektivet.
Original languageDanish
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Volume2022
Issue number1
Number of pages17
ISSN2597-0224
Publication statusPublished - 2022

Cite this