Etablering af ålegræsbede

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Abstract

Denne rapport beskriver status for viden om ni potentielle marine virkemidler og tiltag, der kan anvendes til at forbedre miljø- og naturforholdene i Lillebælt. De ni potentielle virkemidler inklu-derer: Etablering af ålegræs, etablering af stenrev, etablering af biogene rev, anvendelse af bio-huts, dyrkning af muslinger og tang i vandsøjlen, opfiskning af krabber og søstjerner, områder beskyttet mod trawlfiskeri (MPAs) og anvendelse af naturbaserede løsninger til klima-sikring af kysterne. Virkemiddelbeskrivelserne har fokus på de forventede økosystemtjenester relateret til biodiversitet, natur og miljø, men andre økosystemtjenester associeret med virkemidlerne be-skrives også. Anvendeligheden og effekterne af de forskellige virkemidler og tiltag til miljø- og naturgenopretning afhænger i høj grad af lokale fysiske og miljømæssige forhold, og derfor vil der være stor forskel på, hvor virkemidlerne kan placeres. Såfremt der findes viden om kriteri-erne for anvendelse, så indgår det i virkemiddelbeskrivelsen. Vidensgrundlaget for de be-skrevne virkemidler er meget varierende og status for eksisterende vidensgrundlag er, ligesom områder hvor der mangler viden, inkluderet i beskrivelserne.
Original languageDanish
Title of host publicationVirkemidler og tiltag til forbedring af miljø- og naturforholdene i Lillebælt DTU Aqua-rapport nr. 405-2022
Volume405-2022
PublisherInstitut for Akvatiske Ressourcer, Dansk Skaldyrcenter
Publication dateSept 2022
Pages8-11
Chapter2.1
ISBN (Electronic)978-87-7481-333-0
Publication statusPublished - Sept 2022

Cite this