Essays on Innovation and Growth in Food Networks. An Organisational Approach

Research output: ThesisPh.D. thesis

Abstract

Denne Ph.d. afhandling omhandler innovation og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMVer), der indgår i fødevarenetværk i landdistrikter. Formålet er at afdække hvordan organiseringen af begrænsninger (’boundaries’) i organisationer kan aktivere innovation og vækst. Afhandlingen består af 5 forskningsindlæg og en udvidet sammenfatning med analyse af hele Ph.d. forskningsforløbet. Forskningen baserer sig på en kombination af induktive og kvalitative enkelt case/ multiple cases samt deduktive kvantitative test af hypoteser på baggrund af data fra virksomhederne i fødevarenetværkene. De undersøgte virksomheder i forskningen består af SMVere i de tre fødevarenetværk: ‘Sønderjyske madglæder’, ‘Vadehavsprodukter’ og ’‘Småøernes Fødevarenetværk’ samt deltagere på et innovations kursus. De tre netværk havde i forskningsperioden i alt 93 deltagende SMVere. Alle deltagere i forskningen tilstræber innovation.
Forsknings resultaterne indikerer stærke vækst potentialer i SMVere, der deltager i fødevarenetværk i landdistrikter. Forskningsresultaterne afdækker kombinerede udfordringer omkring organiseringen af ’boundaries’. ’Boundaries’ forstås her som områder, der indeholder spændkraft og som medlemmerne løbende tester spændkraften af. SMV-netværk er en relativt ny organisationsform, der befinder sig i mellem hierarkisk organisering og markedsorienteret organisering. SMVerne bevæger sig via netværket fra deres egen forholdsvis lille organisation over i et større netværk med relativt mange deltagere. Organisationsrammen er derfor ny for mange SMVere. Afhandlingen afdækker vigtigheden af at være opmærksom på de underliggende sammensatte ’boundaries’ i organiseringen. Forskningsresultaterne viser behov for at øge usikkerhedsniveauet. Resultatet er i et modsætningsforhold til traditionel organisationsteori, der lægger vægt på at skabe tryghed i organisationen. Ph.d. afhandlingen udvikler på baggrund af forskningen en model for organisering af ’boundaries’, der kombinerer forretnings udfordringernes forskellighed med ressourcernes variabilitet i organisationen. Modellen integrerer informations flow, den menneskelige faktor, underliggende adfærd og forbindelser samt forøgelsen af usikkerhedsniveauet i organiseringen.
Del 1 af afhandlingen indeholder en udvidet sammenfatning og analyse af hele forskningen i Ph.d. forløbet. Her uddybes det empiriske felt, det teoretiske grundlag, forskningstilgangen og det forskningsfilosofiske standpunkt sammen med et kort resumé og perspektivering af de fem forskningsindlæg. Det fører frem til udviklingen af modellen omkring hvordan organisering af ’boundaries’ kan aktivere innovation. Del 2 af afhandlingen viser de fem forskningsindlæg i fuld længde for specifik analyse og diskussion af forsknings resultaternes enkelte dele.
Translated title of the contributionArtikler om innovation og vækst i fødevarenetværk. En organisatorisk indgangsvinkel.
Original languageEnglish
Place of PublicationUniversity Press of Southern Denmark
Publisher
Print ISBNs978-87-7674.630-8
Publication statusPublished - 2011

Cite this