Er det sådan at almindelige bøger ikke har udsigt til samme succes hos moderne studerende?

Roland Hachmann, Peter Holmboe

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Titlen antyder hvilke pointer forfatterne fremfører som reaktion på Midtiby og Ahrenkiels ?Digitale læremidlers potentiale til at støtte udviklingen af matematiske kompetencer?, som vi bragte i MONA, 2015(3). De siger bl.a. ?Vi vil i det følgende kort argumentere for at artiklens konklusion, ?Resultaterne viser en fordel ved at benytte digitale læremidler ??, for så vidt kunne have lydt nøjagtig ens hvis man havde foretaget samme øvelse med præ- og posttest på et tilsvarende analogt læremiddel. At IT bare er godt, er nok ikke så simpelt alligevel.?
Original languageDanish
JournalMona
Issue number1
Pages (from-to)64-68
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Cite this