En tredjemands vinkel på begrænsningen af revisionsvirksomheders salg af ikke-revisionsydelser (NAS) til virksomheder af offentlighedens interesse (PIE's)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen præsenterer en empirisk undersøgelse af hvorledes revisionsfirmaernes salg af "ikke-Revisionsydelser" indvirker på tre centrale brugergruppers opfattelse af revisors uafhængighed i fremtræden. Resultaterne sammenholdes med EU's Forordning nr. 537/2014 og dens implementering i Danmark. Resultaterne viser, at der er sort overlap mellem de nu blacklistede ydelser og respondenternes holdninger hertil. Samtidig viser undersøgelsen dog at visse forbudte ydelser ikke kan påvises at være skadelige for uafhængigheden, mens andre tilladte ydelser anses for skadelige. Endelig ses, at loftet på 70% honorar for rådgivning i forhold til revisionshonoraret er for højt, set med respondenternes øjne.
Original languageDanish
Article numberRR.3.2017.22
JournalRevision & Regnskabsvaesen
Issue number3
Pages (from-to)23-30
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - Mar 2017

Cite this