En registerundersøgelse af den danske befolkning: Hyppigheden af medfødte misdannelser i mandslige kønsorganer og forekomst af bryst-, blærehalskirtel og æggestokkræft blandt befolkningen med enkeltvandsforsyning

Tina Kold Jensen, Helle Raun Andersen, Esben Budtz-Jørgensen, Halfdan Sckerl, Børge Sommer, Frants von Platen-Hallermund, Walter Brüsch, René K. Juhler

Research output: Monograph/anthology/thesis/reportReportResearch

Abstract

Resumé
Cirka 70.000 danske husstande modtager vand fra små enkeltvandforsyninger der ikke udsættes for samme kvalitetskontrol som de almene fællesvandværker. En stikprøveundersøgelse fandt pesticidrester i 60% af de undersøgte anlæg. Derfor sammenkobledes data fra syv forskellige befolkningsregistre for at få oplysninger om drikkevandsforsyning, kræftsygdomme og forekomst af misdannelser. Undersøgelsen peger på, at befolkningen med enkeltvandforsyning kan være udsat for pesticidrester, der muligvis kan påvirke deres helbred, hvilket understøtter fund fra tidligere undersøgelser. Da undersøgelsen er registerbaseret og ikke indeholder individbaserede oplysninger om eksponering og potentielle konfoundere, er det ikke muligt at drage endelige konklusioner om årsagssammenhænge
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages11
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • Denmark
  • water supply

Cite this