Abstract

Abstract
Introduktion
Hackaton-formatet dækker her over et to-dages innovationssprint! Et udviklingsforløb, hvor undervisere på tværs af fagfelter og sammen med eksperter i undervisning og læring hacker sig ind i eksisterende kurser inden for Innovations- og Entreprenørskabsundervisning (I&E undervisning).
Formålet var -at give indsigt i I&E undervisning-at give hands on erfaringer med metodikker-at innovere eksisterende I&E undervisningSåledes ville vi komme tættest muligt på et ”walk the talk” koncept i efteruddannelsessammenhængen.
Metode
Aktiviteterne var planlagt til at foregå i lokaler indrettet til innovationsprocesser i Videnbyen i Odense. Pga. Coronasituationen blev det dog besluttet at afholde hackathonnen online, da den allerede var udskudt i flere omgange. Dette påvirkede især organiseringen og samtidig frygtede vi at miste netværksdelen i det samlede koncept.Liedtkas designmodel vælges som den overordnede metode (1). Til de enkelte faser knyttes en workshop som introducerer fasen og relevante metoder for deltagerne. Innovationsarbejdet på casene i grupperne stimuleres løbende i workshops og i stande, hvor perspektiver på I&E undervisning og også SDU’s supportfunktioner til I&E undervisning præsenteres og diskuteres. Metoderne i ”What is” og ”What if” faserne rummer f.eks. interessentinterview (her møde med case ejer), user journey, personas, idea matrix, osv. (f.eks. 2) I fasen ”what wows” giver deltagerne hinanden peer feedback, møder case ejer og et engageret studenterpanel, som diskuterer løsningsforslagene til casen med hver gruppe (3)
Resultater
Evalueringen er generelt positiv og arrangementet forventes afholdt igen, men i en modificeret form. Posteren vil uddybe deltageres og instruktørers erfaringer og fordele og ulemper ved et online hackathon - herunder fordele og ulemper ved online-formatet og adressere erfaringer vedr. både online hackathon og platformens performance.
Relevans
Læringen er generisk vedr. denne type arrangementer i online-miljøet.
Original languageDanish
Publication date26. Jun 2021
Publication statusAccepted/In press - 26. Jun 2021

Cite this