Efterskolens muligheder i forhold til idræt, leg og bevægelse i Den åbne skole: Evalueringsrapport

Research output: Book/reportReportResearch

Abstract

Hellebjerg Idrætsefterskole har de seneste år oplevet en ændring i unges opfattelse af de værdier og kvaliteter, der potentielt er ved frivilligt arbejde og foreningsarbejde.

På efterskolen engagerer eleverne sig i en træner/lederuddannelse inden for en af i alt fire forskellige idrætsgrene – håndbold, golf, fodbold og adventure/fitness. I den forbindelse har skolen haft fokus på at etablere flere muligheder for at afprøve de færdigheder, som hører med til en trænerfunktion og andre foreningsopgaver, i praksis.

Derfor oprettede efterskolen i 2016 et fag, hvor det netop blev muligt at praksisprøve træner/underviserfærdigheder. På samme tidspunkt var området idræt, leg og bevægelse blevet en del af Den åbne skole jf. folkeskolereformen anno 2014. Det var derfor oplagt at bygge bro mellem Hellebjerg Idrætsefterskole og den lokale folkeskole, Juelsminde skole.

Med det udgangspunkt søsatte Hellebjerg Idrætsefterskole i 2016 projektet ”Efterskolens muligheder i forhold til idræt, leg og bevægelse i Den åbne skole”. Formålet har været at styrke efterskoleelevernes formidler-, træner- og lederkompetencer samt fremme deres foreningsengagement og lyst til frivilligt arbejde. Projektet har ligeledes haft sigte på at styrke elevernes dannelsesproces.
De centrale fund og erfaringer fra den eksterne evaluering af projektet fremlægges på de følgende side.
Original languageDanish
PublisherUniversity College Lillebælt
Number of pages19
Publication statusPublished - 2018

Cite this