Effekten af online quizzer og think-pair-share

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

Abstract

Undervisningen på jura-uddannelsen er kendetegnende ved et omfangsrigt pensum, der i høj grad fordrer en væsentlig grad af ”udenadslære”, hvilket fører til en – måske traditionsbetinget – ensidig undervisningsform med vægt på gennemgang af pensum frem for en dialogbaseret. Denne traditionsbaserede monotone undervisningsform harmonerer meget dårligt med nutidige universitetsstuderende, der er udfordret på koncentrationsevnen pga. ”pinball-effekten”. Dernæst afdækker denne undervisningsform ikke de konkrete læringsbehov hos de studerende, idet den tager afsæt i et af underviseren forudsat vidensniveau hos de studerende.
For at overkomme disse mangler forsøgte jeg at anvende online quizzer, hvor de studerende deltog individuelt, som et pædagogisk værktøj og et afbræk i undervisningen for at genskabe fokus. Jeg anvendte websiden www.kahoot.it og online student response systemet ”Poll Everywhere” til brug for quiz-elementet. Under brugen af disse læringsværktøjer indgik der et element af think pair share, idet jeg til udvalgte vanskelige quizspørgsmål, der var åbne for fortolkning, indledningsvist lod de studerende besvare spørgsmålet individuelt uden at angive det korrekte svar. Derefter lod jeg de studerende drøfte spørgsmålet/ene i små grupper, hvorefter de besvarede spørgsmålene/ene igen for at se, om flere angav det korrekte svar.
Original languageDanish
Title of host publicationTeaching for Active Learning TAL2018 : Proceedings fra konferencen TAL2018 på Syddansk Universitet, 2018
EditorsChristopher Kjær, Donna Hurford, Lotte Dyhrberg O’Neill
PublisherSyddansk Universitet
Publication date1. Feb 2019
Pages4-6
ISBN (Electronic)978-87-93939-00-4
Publication statusPublished - 1. Feb 2019
EventTeaching for Active Learning 2018: Collaborative Learning - SDU, Odense, Denmark
Duration: 6. Nov 20186. Nov 2018
https://www.sdu.dk/en/tal2018

Conference

ConferenceTeaching for Active Learning 2018
LocationSDU
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period06/11/201806/11/2018
Internet address

Cite this