Effekten af en funktionsevnevurdering til korttidsindlagte akutte medicinske patienter, et litteraturstudie

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterCommunication

71 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
Ældre borgere kommer i højere grad end yngre i kontakt med akutafdelingerne og for ældre resulterer kontakten oftere i indlæggelse eller genindlæggelse. For ældre er sygdom og indlæggelse af selv kort varighed endvidere en selvstændig risikofaktorer for varigt funktionsevnetab.
Formålet med dette litteraturstudie var at undersøge effekten af en funktionsevnevurdering (anamnese og observationer/test) af ældre akutte medicinske patienter, som er indlagt i mindre end 72 timer.
Metode
Litteraturstudiet omfattede to systematiske søgestrategier.1) En kædesøgning baseret på en central artikel, idet funktionsevnevurdering ikke er en defineret søgeterm (MeSH). 2) En systematisk søgning med en bred søgeprofil opbygget over: a) Patientgruppe: Indlagte ældre; b) Lokalitet: Korttidsafsnit/Akutafdeling, c) Indsats: Funktionsevnevurdering. Søgningen omfattede 5 faser: 1) Søgning i PubMed, Cinahl, Embase, Cochrane og Pedro 2) Sortering af artikler på baggrund af titel 3) Fjernelse af duplikater og reviews 4) Læsning af abstrakts, 5) Gennemgang af hele artiklen. Søgningen og sorteringen blev varetaget af en person.
Resultat
Det var ikke muligt at identificere en central artikel omhandlende funktionsevnevurdering af korttidsindlagte patienter til brug for en kædesøgning.
Fase 1 i den brede systematiske søgning resulterede i 7698 artikler, hvoraf 359 abstrakts er læst i fase 4. I fase 5 blev 9 artikler gennemgået. Syv artikler omfattede en anden målgruppe eller en funktionsevnevurdering baseret på selv-rapporterede oplysninger. To artikler var uden effektmål. Ingen af de 9 artikler gav information om effekten af en funktionsevnevurdering til korttidsindlagte akutte ældre medicinske patienter.
Konklusion
En systematisk litteratursøgning har vist, at der ikke er publiceret undersøgelser, der beskriver effekten af en funktionsevnevurdering, når funktionsevnevurderingen omfatter såvel anamnese som observationer/test af korttidsindlagte akutte medicinske patienter.
Original languageDanish
Publication date2015
Number of pages1
Publication statusPublished - 2015
EventDanske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 - Odense, Denmark
Duration: 5. Mar 20157. Mar 2015

Conference

ConferenceDanske Fysioterapeuters Fagkongres 2015
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period05/03/201507/03/2015

Cite this