Dysfunction of AMPA receptor GluA3 is associated with aggressive behavior in human

Shi Xiao Peng, Jingwen Pei, Berardo Rinaldi, Jiang Chen, Yu Han Ge, Min Jia, Jun Wang, Andrée Delahaye-Duriez, Jia Hui Sun, Yan Yu Zang, Yong Yun Shi, Ning Zhang, Xiang Gao, Donatella Milani, Xijia Xu, Nengyin Sheng, Benedicte Gerard, Chen Zhang, Allan Bayat, Na LiuJian Jun Yang, Yun Stone Shi*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dysfunction of AMPA receptor GluA3 is associated with aggressive behavior in human'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences