Dilemmaer og perspektiver for fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde

Research output: Contribution to journalConference articleResearchpeer-review

Abstract

Det sjette symposium for sammenlignende fagdidaktik handlede om samarbejde mellem forskere og praktikere og mere specifikt om den fagdidaktiske vidensproduktion som finder sted i samarbejdet. De fire hovedoplæg dækkede et bredt spektrum af fokuseringer inden for hovedtemaet. Tre af oplæggene belyste forsknings-/udviklingsarbejde rettet mod fagdidaktisk undervisningspraksis, med varierende grad af fokus på fagenes didaktik og på didaktisk professionsudvikling. Det fjerde oplæg belyste ikke-didaktisk udviklet fagundervisning gennem samarbejder mellem skoler og lokale videns- og kulturinstitutioner. Sammenlignende fagdidaktik (SFD), der var den overordnede konceptuelle ramme for symposiet, blev kun i beskeden grad eksplicit tematiseret i de enkelte oplæg, men SFD repræsenteres naturligvis implicit i organiseringen af symposiet (og denne publikation) med hoved- og responsoplæg.I denne kommentarartikel undersøger jeg hvordan fagdidaktisk vidensproduktion aktualiseres i publikationens fire hovedartikler, og jeg overvejer de generelle problemstillinger som undersøgelsen rejser. Det drejer sig om forholdet mellem teori og praksis i udviklingsarbejdet, om dilemmaer i forskerens position og om udviklingsprojekternes langsigtede perspektiver. Til sidst diskuterer jeg hvordan sammenlignende fagdidaktik aktualiseres i symposiets hovedartikler. Det er et meta-perspektiv som måske nok ligger uden for artiklens primære ærinde, men som ligger mig på sinde fordi konstruktionen af dette felt i Danmark i høj grad er knyttet til symposierne. Derfor mener jeg også det er vigtigt at holde diskussionen om hvad sammenlignende fagdidaktik er og gør, levende på symposierne og dermed også i bogen her.
Original languageDanish
JournalSammenlignende Fagdidaktik
Issue number6
Pages (from-to)175-194
Publication statusPublished - 23. Jun 2021
EventSammenlignende Fagdidaktik 6 : Fagdidaktisk vidensproduktion – samarbejder mellem forskere og praktikere i praksis - Syddansk Universitet, Odense, Denmark
Duration: 14. Nov 201915. Nov 2019
Conference number: 6

Conference

ConferenceSammenlignende Fagdidaktik 6
Number6
LocationSyddansk Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period14/11/201915/11/2019

Cite this