Digital kommunikation i lejeforhold – Lejelovens § 4, stk. 2

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Lejelovens § 4, stk. 2 sætter nogle begrænsninger for udlejers og lejers muligheder for med bindende virkning at udveksle korrespondance via »digitale dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie« f.eks. mails. Manglende iagttagelse af bestemmelsen kan have retlige konsekvenser for såvel udlejer og lejer f.eks. i relation til, om en opsigelse, varsling eller indsigelse har bindende virkning. Det kan give anledning til flere tvivlsspørgsmål, hvorledes bestemmelsen skal håndteres. I artiklen redegøres for bestemmelsens anvendelsesområde, herunder for hvornår og hvordan aftalen om udveksling af digitale dokumenter kan og skal indgås, og hvilke dokumenter, der henholdsvis kræves og ikke kræves forudgående aftale om, for at de med bindende virkning kan udveksles digitalt. Bestemmelserne om fremsendelse af indflytningsrapport og fraflytningsrapport efter ændringerne i lejeloven den 1. juli 2015 omtales også i denne kontekst.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Volume2015
Issue number2
Pages (from-to)84-90
Number of pages6
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 30. Apr 2015

Cite this