Digital kommunikation i boliglejeforhold efter 1. januar 2018

Patrick Viggo Møller, Daniel Skov

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Fra 1. januar 2018 blev det, med L 2017 1561's ikrafttræden, udgangspunktet, at lejer og udlejer i et privat (og alment) boliglejeforhold frit kan vælge kommunikationsform. De bestemmelser i lejeloven, henholdsvis almenlejeloven, som stiller skriftlighed som betingelse for, at en meddelelse har retsvirkning efter sit indhold, kan nu overholdes ved såvel fysiske som digitale meddelelser uden en særskilt aftale. Der knytter sig dog nogle væsentlige modifikationer til dette udgangspunkt, som i praksis kan give anledning til udfordringer - både ud fra et praksisnært synspunkt, men ligeledes fra et retsfortolkende synspunkt. Disse problemstillinger behandles i denne artikel.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Issue number4
Pages (from-to)389-398
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 11. Jul 2019

Cite this