Differentialligninger og reaktionshastigheder

Charlotte Burgdorf Guldager Rasmussen, Morten Rask Petersen

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationEducation

Abstract

Med indførslen af den nye gymnasiereform i 2005 kom der øget fokus på det tværfaglige samarbejde i undervisningen. Et af målene med dette fokusområde har været at formidle den gensidige afhængighed fagene imellem på en måde, så eleverne kan se relevansen af det enkelte fag i en større sammenhæng. Derfor er det også vigtigt, at fagene fremstår ligeværdige i et tværfagligt forløb og ikke, at det ene fag udelukkende bliver et hjælpefag til at forstå det andet med. Den gensidige afhængighed skal være tydelig både i forhold til virkeligheden og i forhold til den konkrete undervisning.
I dette hæfte finder du et tværfagligt undervisningsforløb om samspillet mellem matematik og kemi. Hæftet indeholder dels et undervisningsforløb om differentialligninger og reaktionshastigheder og dels en lærervejledning til dette forløb. Forløbet er konstrueret netop henblik på at tydeliggøre den gensidige afhængighed af matematik og kemi, hvor kemien bruges til at grundlægge den matematik, der igen yderligere kan give oplysninger tilbage til kemien.
Hæftet er opbygget således, at der i lærervejledningen findes en uddybende forklaring af de didaktiske overvejelser om forløbet. Endvidere indeholder lærervejledningen et forslag til en struktur for forløbet. Sidst i hæftet findes selve elevmaterialet som kopisider.
Undervisningsforløbet er udarbejdet af Charlotte Burgdorf Guldager Rasmussen i forbindelse med et individuelt studieprojekt på Syddansk Universitet. I kraft af min rolle som vejleder på dette forløb har jeg under processen været i tæt dialog med Charlotte og fulgt hendes indsats for netop at fremhæve den gensidige afhængighed. Jeg håber derfor, at hendes indsats vil bære frugt ved at dette materiale bliver et positivt bidrag til den tværfaglige undervisning i de danske gymnasier.

Morten Rask Petersen, Cand. Scient., Ph.D.
Post doc. NAMADI – Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik
Syddansk Universitet, 2013
Original languageDanish
Publication date2013
Publication statusPublished - 2013

Cite this