Det privatretlige principalansvar ved danske styrkers operationer på fremmed grund

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen belyser spørgsmålet om, hvornår den danske stat som principal er ansvarlig for personskade opstået ved udøvelse af faktisk forvaltningsmyndighed inden for myndighedens ressortområde, men uden for dansk territorium. Artiklen belyser primært emnet med fokus på Østre Landsrets dom i Green Desert-sagen, og spørgsmålet bliver derfor i hvilket omfang det privatretlige principalansvar er egnet som basis for redressering af integritetskrænkelser af civile, når disse krænkelser har fundet sted i forbindelse med danske styrkers operationer på fremmed grund. Det påvises, at anvendelse af de danske erstatningsretlige regler på sådanne krænkelser medfører visse anomalier ift. de traditionelle folke- og menneskeretlige systemer, men samtidig, at de privatretlige regler kan være det mere effektive retsmiddel, hvis det, skadelidte ønsker at opnå, i første række er økonomisk kompensation.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume2021
Issue number1
Pages (from-to)19-28
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 1. Feb 2021

Cite this