Det pædagogiske lederskab: et nyt forhandlingsspil mellem ledere og lærere?

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

”Det pædagogiske lederskab” er en relativ ny term og dermed en anden måde at tale om det, der traditionelt har været lærerens – den fagprofessionelles – gebet. Ordsprog som ”den privatpraktiserende lærer” eller ”en lærer, en time, en klasse” udtrykker (lettere nedsættende) sidstnævnte type organisering af arbejdet, hvor læreren som den fagprofessionelle har autonomi i arbejdet og dermed er relativt afsondret fra ledelsen.

I modsætning hertil udtrykker termen ”det professionelle lederskab” en stærkere involvering af ledelsen, hvad gælder udførslen af kerneydelsen i skolen, nemlig undervisning. At ledere i skolen søger stærkere indflydelse på undervisningen og i den forbindelse opfinder nye termer som f.eks. ”det pædagogiske lederskab”, hænger sammen med en række større forandringer af skolens organisering og styring. For det første har NPM medført, at økonomi, administration, styring og ledelse er blevet en del af hverdagen. For det andet defineres professioner og det professionelle arbejde i stigende grad af de organisationer, som arbejdet foretages inden for, herunder af de markedsbetingelser som organisationerne opererer på (Berg-Sørensen et al., 2011; Hjort, 2005; Evetts 2011; Hansen and Bøje, 2017). Endelig er pædagogik i dag blevet videnskabeliggjort i en grad og på måder, så den professionelles skøn ikke længere synes tilstrækkeligt. Hattie (2013), Robinson (2011) og Qvortrup (2015) er blot nogle af figurerne, som hævder at have fundet evidens for, ’hvad der virker’. Denne påståede evidens kan være svær at ignorere for ledere og lærere.

Dermed er det i dag muliggjort, at skolens kerneydelse defineres i termer af ”det pædagogiske lederskab”. Spørgsmålet er, hvordan dette lederskab praktiseres og med hvilke implikationer for elever, lærere og ledere? Hvordan håndteres hierarkier og magtrelationer – eksplicit såvel som implicit? Bliver det pædagogiske lederskab til et slags harmonisk ’joint venture’ mellem (blandt andet) ledere og lærere? Eller bliver det snarere til et strategisk forhandlingsspil, hvor gamle og nye autoritetsrelationer blandes sammen på uventede måder?
Original languageDanish
Publication date2018
Publication statusPublished - 2018
EventNORDPRO-konferencen 2018 - Nordisk Professionsforskning: Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere - Københavns Professionshøjskole, KBH, Denmark
Duration: 8. Nov 20189. Nov 2018
https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/nordpro-konferencen-2018

Conference

ConferenceNORDPRO-konferencen 2018 - Nordisk Professionsforskning
LocationKøbenhavns Professionshøjskole
Country/TerritoryDenmark
CityKBH
Period08/11/201809/11/2018
Internet address

Cite this