Den offentlige driftsorganisation: -et bud på en ny strukturmodel

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen har til formål at opstille et bud på hvordan den off entlige driftsorganisation
tager sig ud i konsekvens af forandringer. Decentralisering af ansvar og
kompetence fra centralt niveau til de enkelte off entlige afsnit og institutioner, har
ændret tidligere tiders bureaukratiske styringsmodel med dens klare rollefordelinger
til en mere fl eksibel struktur. Det er artiklens formål at opstille en model
for, hvordan denne driftsorganisation ser ud strukturelt. Her udgør det artiklens
tese, at der er skabt en driftsorganisation uden klare og markante positioner. Mest
tydeligt kommer dette til udtryk ved driftsledelse, der er et anliggende for fl ere instanser
(systemer) i organisationen samtidigt. Dermed er det en organisation med
mange ledere i praksis. Mens andre dele, fx. de nye professionelle ledere, er en position
og et system bundet op på navngivne enkelpersoner. Et andet markant nyt
træk ved modellen er stabens rolle som en integreret del af driftsorganisationen.
Original languageDanish
JournalLedelse og Erhvervsoekonomi
Volume75
Issue number4
Pages (from-to)53-63
Number of pages11
ISSN0902-3704
Publication statusPublished - 1. Dec 2010

Cite this