Den etiske udfordring: perspektiver på konstituering af etisk bevidsthed i professionelt relationsarbejde

Research output: ThesisPh.D. thesis

Abstract

Den etiske udfordring - perspektiver på konstituering af etisk bevidsthed i professionelt relationsarbejde er et betydningsfuldt bidrag til diskussionen om professionsetik. Afhandlingen beskæftiger sig med, hvordan pædagoger udvikler etisk dømmekraft og forholdemåde i arbejde og uddannelse. Med afsæt i eksistentiel filosofi og fortolkende fænomenologisk analyse leverer afhandlingen et nyt blik på udviklingen af etisk bevidsthed. I afhandlingen er der en grundig fremstilling af resultater fra individuelle interview og gruppeinterview med pædagoger, og analyserne viser, hvordan pædagogerne udvikler deres etiske bevidsthed på baggrund af erfaringer fra uddannelse og arbejdsliv. Afhandlingen konkluderer på den baggrund, at inddragelse af pædagogernes egne refleksioner over etiske forhold er afgørende i processen med at udvikle professioners etik.

Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde Universitet
Print ISBNs978-87-91387-55-5
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this