Dødsbrande i Danmark

Research output: Book/reportReportResearch

Abstract

Denne rapport indeholder en gennemgang og analyse af dødsbrande i Danmark i perioden 2000-2005.

Analysen bygger primært på talmateriale, der stammer fra Beredskabsstyrelsens indsamling af oplysninger om dødsbrande. I rapporten beskrives desuden, hvordan antallet af omkomne i brand kan nedbringes.

I rapporten fremgår det om dødsbrande, at:

• Det årlige antal af omkomne i brand har ligget på gennemsnitligt 83 personer om året i perioden 2000 - 2005.

• De fleste af de omkomne i brand er mænd, således omkom dobbelt så mange mænd i brand som kvinder i 2005.

• Alder er en væsentlig faktor. Jo ældre man er, jo højere risiko har man for at omkomme i brand.

• Tobaksrygning udgør den største enkeltårsag til dødsbrande.

• Hovedparten af de branddøde omkommer i forbindelse med brande i boligen. Antallet af plejehjemsbeboere og beboere i beskyttede boliger er overrepræsenterede i dødsbrandstatistikken.

• De omkomne i brand bor ofte alene, i 77 procent af tilfældene var der kun én beboer i den husstand, som den omkomne beboede.

• Fysisk handicap, psykisk sygdom og stof- eller alkoholmisbrug øger risikoen for at omkomme i brand.

• Ofrene for dødsbrande har sjældnere end gennemsnittet af befolkningen installeret røgalarmer i boligen.

• En reduktion af antallet af omkomne kræver en social og sundhedsmæssig forebyggelsesindsats over for risikogrupperne.
Original languageDanish
PublisherBeredskabsstyrelsen
Number of pages20
ISBN (Print)87-91590-27-2
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Cite this