Covid-19 Kalaallit Nunaallu – Indsigt i pandemiens betydning for liv og livskvalitet i Grønland

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen undersøger hvordan pandemien har påvirket grønlænderes livskvalitet og hverdag. Studiet udspringer af en online undersøgelse besvaret af 13 mænd og kvinder mellem 18 og 70 år, bosiddende i byer og bygder i Syd-, Øst-, Nord- og Vestgrønland, samt opfølgende online interviews med fem af deltagerne. Studiet stiller skarpt på den enkeltes hverdag og arbejdssituation, og på de individuelle ændringer pandemien har medført. Herudover anvender artiklen diskurs- og kontekstanalyse af debatter på online medierne Sermitsiaq.ag., KNR.gl, samt i de offentlige udmeldinger fra grønlandske myndigheder, for at spore ind hvordan befolkningen forholder sig generelt til pandemien. Studiet konkluderer, at selvom der er en tendens til at der på online debatter kan spores afmagt og frygt, men at der i samtaler med den enkelte også er andre og mere positive aspekter ved pandemien. Af interviewene fremgår det, at pandemien primært har haft betydning for folks arbejdssituation og rejsemuligheder, og at der især været udtrykt bekymring om covid-19 pandemien i ydre områder, såsom Tasiilaq i Østgrønland.
Original languageDanish
JournalTidsskriftet Grønland
Volume2021
Issue number4
Pages (from-to)252-264
ISSN0017-4556
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this