Clients Matching Themselves to Treatment Options: The Self-Match Study

Morten Ellegaard Hell

Research output: ThesisPh.D. thesis

Abstract

Alkoholbehandlingen i Danmark har i de seneste årtier været igennem en stor udvikling, hvor mange behandlingsinstitutioner tilbyder flere forskellige behandlingstilbud. I forbindelse med nedlægningen af amterne i udgangen af 2006 blev alkoholbehandling flyttet til kommunerne og med kommunalreformen i 2007 blev alkoholbehandlingen gratis for alle, ligesom man kan være anonym medmindre der er brug for medicinordination. Denne udvikling har bidraget til at flere søger behandling, og gruppen som søger behandling, er mere heterogen end tidligere. Store undersøgelser som Project MATCH og UKATT har undersøgt om behandlingen kan forbedres ved at matche klienter til behandlingsformer, men dette synes ikke at forbedre behandlingsresultaterne. Samtidig har fællesbeslutningstagning, hvor patienter deltager i beslutninger vedrørende deres behandling, været i stor udvikling i flere medicinske specialer. På denne baggrund udviklede vi en interesse for at undersøge om klienter i alkoholbehandlingen opnår bedre resultater, hvis de matcher sig selv til behandlingstilbuddene, og designede derfor Self-Match Studiet.
Firehundrede og to klienter deltog i undersøgelsen, hvor de enten blev randomiseret til vanlig behandlingsplanlægning eller selvvalg. Ved den vanlige behandlingsplanlægning tildeles klienter behandling ud fra en algoritme beregning, som har været benyttet i Alkoholbehandlingen Odense i årevis. De fem behandlingsmuligheder er: Kontraktbehandling, kognitiv behandling, familiebehandling, støttende samtaler og netværket. Niveauet af struktur i de enkelte behandlingsformer er den væsentligste forskel. Algoritmen er evidensbaseret og tildeler behandling ud fra klinikerens vurdering, det såkaldte ekspertvalg. De klienter som blev randomiseret til selvvalg skulle se en 8 minutters videopræsentation af de fem behandlingsmuligheder og på den baggrund vælge den behandlingsmetode de kunne se sig selv bedst i. Der blev foretaget forskellige målinger af alkoholforbrug og livskvalitet ved baseline interview og 6-måneders followup interview, ligesom der blev lavet en personlighedstest ved baseline.
På de overordnede drikkemål var der ingen forskel mellem selvvalgsgruppen og ekspertvalgsgruppen, ligesom der heller ikke var forskel på grupperne på de sekundære mål, som var livskvalitet og frafald fra behandlingsforløb.
I den sekundære analyse, hvor det blev undersøgt om personlighed har indflydelse på udbyttet af behandlingen i både selvvalg og ekspertvalg, fandt vi ingen forskel mellem grupperne. Dog fandt vi, at dem med høj score på personlighedstrækket åbenhed havde dårligere udbytte af behandlingen uagtet om de var i selvvalgsgruppen eller ekspertvalgsgruppen. Desuden viste det sig, at dem som scorer lavt på personlighedstrækket samvittighedsfuldhed har større frafald fra behandlingsforløb.
Anbefalingen til klinisk praksis er derfor, at man kan spare mange ressourcer på at lade klienterne vælge egen behandlingsform uden at det påvirker resultatet. Afslutningsvis fremsættes forslag til videre forskning.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • University of Southern Denmark
Supervisors/Advisors
  • Nielsen, Anette Søgaard, Principal supervisor
  • Nielsen, Bent, Supervisor
  • Miller, William R, Supervisor, External person
Date of defence19. Mar 2021
Publisher
Publication statusPublished - 19. Mar 2021

Cite this